Adwokat Oświęcim

Wystrzegać należy się także odstępstw od tzw. czcionek systemowych (które na dobrą sprawę są sztampowe) - zapewni to klientowi łatwe zapoznanie się z tematyką oraz bliźniaczy wygląd strony we wszystkich wyszukiwarkach. Sama nawigacja na stornie powinna być intuicyjna, zapewniająca szczegółowe poznanie kancelarii i jej prawdziwych stron. Nawigacja po stronie ma być dla prawdopodobnych klientów tak przejrzysta, jak równanie dwa plus dwa. Skutkiem tego informacje zwyczajowo grupowane w zakładkach np. o nazwach „O nas”, „Zespół”, „Oferta” czy „Klienci” - a więc takie, które budują miarodajność działalności prawniczej - powinny być wyeksponowane i łatwo dostępne. Do ilustracji strony powinno się spożytkować zdjęcia prawdziwe, najlepiej - pokazujące kancelarię i jej załoga. Fotografie pochodzące z tzw. banków zdjęć sprawią, że przekaz stanie się mniej wiarygodny i nie dość atrakcyjny, a przez to możemy być odebrani, że coś ukrywamy. Po drugie, treści zamieszczone na stronie internetowej kancelarii powinny być zrozumiałe dla jej grupy docelowej. Adwokat Oświęcim obowiązuje tu zasada, że strona internetowa nie jest przeznaczona dla jej autora czy konkurencji, ale dla klientów, a więc osób niebędących prawnikami. język komunikatu powinien być językiem odbiorcy i zawierać jak najmniej elementów ze świata prawniczego. po prostu to musi być komunikacja o charakterze wyjaśniającym. Prawnik Oświęcim musimy się wczuć w odbiorcę oraz w to, że jest laikiem np. każdy z nas wie mniej więcej jak funkcjonuje silnik. ale przedstawmy sobie, że wiadomy nasz osobnik nie wie, jak on działa i naszym zadaniem jest wytłumaczyć jego działanie oraz charakterystykę, wraz z tym jak to jest zrobione.imy się wczuć w odbiorcę oraz w to, że jest laikiem np. Prawnik Żywiec każdy z nas wie mniej więcej jak funkcjonuje silnik. ale przedstawmy sobie, że wiadomy nasz osobnik nie wie, jak on działa i naszym zadaniem jest wytłumaczyć jego działanie oraz charakterystykę, wraz z tym jak to jest zrobione.

Opracowano przez: Krzysiek